Organiziramo izlet na Moslavačku goru 23.10.2021. povodom međunarodnog dana pješačenja

Naša udruga organizira izlet za sve svoje članove povodom međunarodnog dana pješačenja.

Sve informacije o planu izleta i popisu opreme možete pronaći na letku: