Organiziramo izlet na akciju 23. Jesensko okupljanje izviđača “Kalnik 2021” 2.10.2021.

Prvu subotu u listopadu planiramo sudjelovati na jesenskim igrama poletaraca i orijentacijskom natjecanju na predivnom Kalniku.

Za istraživače i brđane je organiziran obilazak planinarske staze, a sve detalje o samoj akciji možete pronaći na letku: