Organiziramo izlet u Zagreb 15.5.2021. na dan izviđača

Naša udruga organizira izlet na dan izviđača 15.5.2021. za naše izviđače i istraživače u Zagreb kako bismo razgledali i upoznali našu metropolu. Sve detalje i prijavnicu za izlet možete pronaći na poveznici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdttjI71nIF74pg6AmsRTNi_xTUzPF4PBgru_E5ghVjQVSCoQ/viewform