Upitnik o sudjelovanju na festivalu izviđačkih pjesama u Beogradu (1.2.2020.)

Molimo sve članove i roditelje članova da pročitaju i ispune kratku anketu radi organizacije akcije odlaska na festival.

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaZsTZwySDcLJ7A_aLS8VEbay1mH4D8HOKANn8aWpmS7qamA/viewform