Letak za akciju Boranka 2018.

Letak možete preuzeti ovdje:

Boranka letak

Svi zainteresirani članovi (izviđači/istraživači) trebaju donijeti potpisanu suglasnost na idući patrolni sastanak (13.9.2018.) radi organizacije prijevoza.

 

Oglasi