Iduća akcija: Zimovanje u Crnom Lugu

Udruga skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar organizira  Z I M O V A NJ E

za poletarce i izviđače  3. – 7. siječnja 2018. godine u Crnom Lugu.

Više informacija pročitajte u letku ispod 🙂

letak crni lug

Oglasi