Skupština Udruge skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar, 9.3.2013.

Skupština Udruge skauta „Sv. Juraj“ Bjelovar

U subotu 9. 3. 2013. godine u Velikoj vijećnici grada Bjelovara održali smo Skupštinu naše udruge  na koju smo pozvali sve članove i njihove roditelje, predstavnike grada, ravnatelje škola, udruge s kojima smo surađivali sve ove godine te bivše članove naše udruge.

Nakon što smo jednoglasno prihvatili izvještaj o radu udruge koji nam je predstavila Sanja Bundalo, izvješće ekonoma Gorana Rupčića i financijsko izvješće Vlatke Radičić, krenuli smo s izborom članova uprave. Prihvaćen je prijedlog Uprave udruge te je izabrana nova (stara) uprava udruge:

Predsjednik: Zdenko Hudina

Načelnica: Danica Popilovski Topalović

Tajnica: Sanja Bundalo

Blagajnica: Vlatka Radičić

Ekonom. Goran Rupčić

Članovi: Ksenija Rupčić, Nena Gašparec, Igor Topalović i Ranka Komljenović.

Načelnica nam je predstavila Godišnji plan rada za 2013. godinu, a blagajnica Financijski plan za 2013.

Budući da ove godine slavimo 10 godina uspješnog izviđačkog rada, načelnica je pripremila i prezentaciju „Naših prvih 10 godina“ kojom nas je podsjetila na veće aktivnosti koje su obilježile naš desetogodišnji rad. Također je zahvalila i svim udrugama i bivšim članovima koji su nam pomagali i dio svog vremena proveli u volonterskom radu u udruzi. Pozvala je i sve roditelje i zainteresirane za ovakav rad, da nam se pridruže.

Nakon Skupštine družili smo se na malom domjenku ispred vijećnice, a dio gostiju nastavio je druženje  i u našim izviđačkim prostorijama.